พักยก118

พักยก118: คู่มือล่าสุดสำหรับภาษีปี 2566

สวัสดีค่ะทุกท่าน หากคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวหัวหินในปี 2566 แล้วคุณควรทราบเกี่ยวกับพักยก118 ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ให้ผู้เสียภาษีรับการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและการพักอาศัยในหัวหินค่ะ

เมื่อคุณใช้เครื่องหมายพักยก118 ในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนในหัวหิน คุณจะได้รับการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีอย่างประโยชน์ต่อคุณค่ะ

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงข้อกำหนดและองค์ประกอบของพักยก118 รวมถึงการจัดซื้อและการใช้เครื่องหมายพักยก118ในการพักผ่อนในหัวหินค่ะ

สิ่งที่ควรจำ:

  • พักยก118 เป็นเครื่องหมายที่ให้ผู้เสียภาษีรับการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษี
  • การใช้เครื่องหมายพักยก118 สามารถทำได้เมื่อจัดซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษี
  • การใช้เครื่องหมายพักยก118 ในการจัดซื้อและการจ้างต้องทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน
  • พักยก118 เป็นองค์ประกอบหลักในการสนับสนุนการพักผ่อนและการท่องเที่ยวในหัวหิน
  • การลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีนั้นเป็นประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญสำหรับผู้เสียภาษี

พักยก118: บทสรุปเกี่ยวกับเอกสิทธิ์การพักร้อนในสินค้าและบริการ

เอกสิทธิ์การพักร้อนในสินค้าและบริการเป็นเครื่องหมายที่ให้บริการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีให้กับผู้สร้างสรรค์และผู้บริโภคที่ใช้สินค้าหรือบริการที่สนับสนุนการพักร้อน การใช้เครื่องหมายพักยก118นั้นมีความสำคัญอย่างมากในการลดภาษีและเพิ่มความเป็นไปได้อย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ดังนั้นในส่วนนี้เราจะสรุปเอกสิทธิ์การพักร้อนในสินค้าและบริการ (พักยก118) ในรายละเอียด

1. หลักการและแนวทางการพักยก118

เอกสิทธิ์พักยก118เป็นเครื่องหมายที่ให้ผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้บริการสามารถลดหย่อนภาษีหรือคืนเงินภาษีได้ โดยสินค้าหรือบริการที่สนับสนุนการพักยก118จะมีการลดหย่อนภาษีหรือคืนเครื่องหมายพักยก118ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้เอกสิทธิ์พักยก118นี้จะต้องมีการทำบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยกรมสรรพสามิต

2. ตัวอย่างสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายพักยก118

สินค้าและบริการที่ได้รับเครื่องหมายพักยก118มีหลากหลายชนิด เช่น โรงแรมราคาถูก, รีสอร์ทหรู, ที่พักหัวหินริมทะเล, กระเป๋าเดินทาง, และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ การใช้เครื่องหมายพักยก118ในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการนี้จำเป็นต้องทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต

3. การใช้เครื่องหมายพักยก118ในการลดหย่อนภาษีและคืนภาษี

การใช้เครื่องหมายพักยก118จะช่วยในการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีให้กับผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้บริการ โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างละเอียดในผลกระทบทางภาษีให้กับสินค้าหรือบริการที่ได้มีการรับเครื่องหมายพักยก118ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเอกสิทธิ์พักยก118ต้องได้รับการบันทึกบัญชีที่เป็นมาตรฐานและครบถ้วนตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยกรมสรรพสามิต

เครื่องหมายพักยก118

เอกสิทธิ์การพักร้อนในสินค้าและบริการ (พักยก118) เป็นเครื่องหมายที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้บริการต่างสามารถลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีได้ ดังนั้นการนำเครื่องหมายพักยก118มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจการที่มุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจะเป็นทางเลือกที่ดีในการลดภาระภาษี และสนับสนุนการพัฒนาท่องเที่ยวและบริการของประเทศ

องค์ประกอบของพักยก118: ประมาณการคุณสมบัติและความเหมาะสม

พักยก118เป็นเอกสิทธิ์ที่มีองค์ประกอบหลายประการที่ผู้เสียภาษีควรทราบเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม องค์ประกอบหลักของพักยก118ประกอบด้วยดังนี้:

  1. เป็นสิ่งที่เป็นจริงตามกฎหมายและมีผลสัญญาอย่างชัดเจน: พักยก118จะมีผลในการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีเฉพาะกับสินค้าหรือบริการที่เป็นจริงตามกฎหมายและมีข้อกำหนดที่ชัดเจนการลดหย่อนหรือคืนภาษี เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์ที่สูงสุดจากอายุการพักยก118
  2. การบันทึกบัญชีและรายงานการใช้เงินวันพักยก118: ผู้ใช้เอกสิทธิ์พักยก118ต้องทำการบันทึกบัญชีและรายงานการใช้เงินวันพักยก118เหมือนกับการบันทึกบัญชีและรายงานการใช้เงินวันอื่นๆ นำข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชีถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้เอกสิทธิ์พักยก118
  3. การรับรองว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้พักยก118เป็นชนิดที่เป็นไปตามกฎระเบียบและระเบียบของกรมสรรพสามิต: เพื่อให้ได้รับเอกสิทธิ์พักยก118 สินค้าหรือบริการที่ใช้ในกรรมวัฒนะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นชนิดที่เป็นไปตามกฎระเบียบและระเบียบของกรมสรรพสามิต ซึ่งการรับรองนี้เป็นสิ่งสำคัญในการยืนยันคุณสมบัติและความเหมาะสมของการใช้เอกสิทธิ์พักยก118

โดยมีองค์ประกอบเหล่านี้ ผู้เสียภาษีสามารถใช้เอกสิทธิ์พักยก118ได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่เต็มที่จากการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษี

โครงสร้างการใช้เอกสิทธิ์พักยก118: การลดหย่อนภาษีและคืนภาษี

โครงสร้างการใช้เอกสิทธิ์พักยก118มีความหมายที่สำคัญในการลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสำหรับผู้เสียภาษีที่ได้รับเครื่องหมายพักยก118 สินค้าหรือบริการที่ได้รับเครื่องหมายพักยก118จะมีการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีตามจำนวนที่ระบุไว้ในกฎระเบียบ ดังนั้น การใช้เอกสิทธิ์พักยก118จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมสรรพสามิตเพื่อให้บันทึกบัญชีและรายงานเหมือนกับการบันทึกบัญชีและรายงานการใช้เงินวันอื่นๆ

โครงสร้างการใช้เอกสิทธิ์พักยก118เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนผู้เสียภาษีในการลดหย่อนภาษีและคืนภาษีในสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายพักยก118 โดยการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่ระบุในกฎระเบียบที่กรมสรรพสามิตรีบัญชาไว้เพื่อสนับสนุนผู้เสียภาษี

อีกทั้งการใช้เอกสิทธิ์พักยก118ต้องทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต เพื่อให้สถานะการลดหย่อนภาษีและคืนภาษีเป็นไปตามที่กำหนดและโดยทั่วไปแล้วเอกสิทธิ์พักยก118ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถทำให้ผู้เสียภาษีรับความผันผวนทางภาษีได้ในทางตลอดมากกว่าแค่ต้นทุนส่วนนึงของรายการจัดซื้อหรือจ้างงาน

ประเภทสินค้าหรือบริการ การลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษี
สินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายพักยก118 ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ระบุในกฏระเบียบที่กรมสรรพสามิตรีบัญชาไว้
สินค้าหรือบริการที่มีการเพิ่มอัตราการลงทุนของงบประมาณเครื่องกงสุล (สนพ.13/2552) ขึ้นอยู่กับการรีบัญชาในกฎระเบียบที่กรมสรรพสามิตรีแล้ว

ดังนั้น การใช้เอกสิทธิ์พักยก118ในการลดหย่อนภาษีและคืนภาษีนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการบัญชีเพื่อให้ผู้เสียภาษีมีความเห็นชอบจากหน่วยงานทางภาษีและได้รับประโยชน์ทางทางภาษีอย่างสูงสุด

มาตรการ EASE Excise: การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมศักยภาพและบริการ

กรมสรรพสามิตได้วางแผนยุทธศาสตร์ EASE Excise ที่ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมศักยภาพและบริการ โดยมีกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ E (ESG/BCG Focus), A (Agile ways of work), S (Standardization), และ E (End-to-end Customer Service) โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือการสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ Net Zero Emission ภายในปีพ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065)

EASE Excise

กลยุทธ์ E (ESG/BCG Focus)

กลยุทธ์ E หรือ ESG/BCG Focus เน้นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความสำคัญกับ CSR (Corporate Social Responsibility) และการบริหารจัดการองค์กรในแง่ของความยั่งยืน

กลยุทธ์ A (Agile ways of work)

กลยุทธ์ A หรือ Agile ways of work เน้นความคล่องตัวและความเป็นกลางในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาองค์กร เช่น การใช้วิธีการ Scrum หรือ Kanban เพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีความคล่องตัวและเสถียรภาพ

กลยุทธ์ S (Standardization)

กลยุทธ์ S หรือ Standardization เน้นความสำคัญของมาตรฐานในการให้บริการและการทำงาน โดยการสร้างระบบและกระบวนการที่เป็นมาตรฐานที่เหมือนกันภายใต้กรมสรรพสามิต ทำให้เกิดความเป็นไปตามกฎระเบียบและมีผลงานที่มีคุณภาพเดียวกันทั้งภายในและภายนอก

กลยุทธ์ E (End-to-end Customer Service)

กลยุทธ์ E หรือ End-to-end Customer Service เน้นการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งระบบ โดยการให้บริการในทุกระดับตลอดจนถึงการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ดียิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากรและการยกระดับการทำงานด้วย Agile ways of work

ในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทันทีเช่นนี้ การพัฒนาบุคลากรและยกระดับการทำงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้องค์กรสามารถเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง และวิ่งไปข้างหน้าในปัจจุบัน ในกรอบการทำงานที่ผ่อนคลายและก้าวข้ามขอบเขตของการทำงานแบบเดิม การใช้ Agile ways of work เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรและยกระดับการทำงานให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จในยุคที่ต้องการความคล่องตัวและความเร็ว

Agile ways of work เป็นอะไร?

Agile ways of work เป็นการทำงานในรูปแบบที่ผ่อนคลายและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง องค์กรที่ใช้ Agile ways of work จะเน้นความยืดหยุ่นและการสร้างค่าให้กับลูกค้า ผ่านกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นทั้งความคล่องตัวและความรวดเร็วในการประมวลผลและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

การพัฒนาบุคลากรด้วย Agile ways of work

ในการใช้ Agile ways of work เพื่อพัฒนาบุคลากร องค์กรจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและผสานรวมทรัพยากรที่จำเป็น ทำให้บุคลากรสามารถแสวงหาและพัฒนาความสามารถที่เหมาะสมในการทำงานแบบ Agile โดยการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการสู่ความเป็นเลิศที่มอบให้กับบุคลากรเอง

การพัฒนาบุคลากรที่สอดรับกับ Agile ways of work เป็นกระบวนการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถที่เหมาะสมในการทำงานแบบคล่องตัวและสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานและมีทักษะที่เหมาะสมในการทำงานที่เร่งรีบและรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรในการทำงานแบบ Agile สามารถรวมถึงการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่ต้องการสูง เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ใหม่ การสร้างชุมชนและแหล่งพูดคุยที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้การติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำงานแบบ Agile และยกระดับการทำงานขององค์กร

การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะที่เหมาะสมในการทำงานแบบ Agile และการยกระดับการทำงานเป็นภารกิจที่สำคัญในการสร้างองค์กรที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าในยุคที่สิ่งแวดล้อมและความต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา

การพัฒนามาตรฐานการให้บริการและการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation)

ในปัจจุบันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบดิจิทัลในทุกด้านของชีวิตประจำวันของเรา การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและการแพร่กระจายของอุปกรณ์ดิจิทัลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในการทำธุรกิจและการให้บริการ เพื่อทำให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการและการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบดิจิทัลกลายมาเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนามาตรฐานการให้บริการและการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานให้เหมือนกัน ซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการผ่านหลายช่องทางออนไลน์ ให้การตอบสนองที่รวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในการใช้บริการจากธุรกิจของคุณ

มาตรฐานการให้บริการ

การพัฒนามาตรฐานการให้บริการมีเป้าหมายหลักคือการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและมีความพร้อมที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง และเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ของธุรกิจเรามีการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบดิจิทัลช่วยให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามแนวโน้มของตลาด ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลาของลูกค้าในการใช้บริการของเรา

ประโยชน์ของการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ตัวอย่าง
การให้บริการแบบออนไลน์ เว็บไซต์การสำรองห้องพักออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว
การตอบสนองที่รวดเร็ว แชทบอทที่ตอบคำถามอย่างรวดเร็ว
การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการห้องพักและอาหารตลอด 24 ชั่วโมง

การใช้เอกสิทธิ์พักยก118ในการจัดซื้อและการจ้าง

การใช้เอกสิทธิ์พักยก118ในการจัดซื้อและการจ้างเป็นสิ่งที่สำคัญตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยกรมสรรพสามิต ผู้ใช้เอกสิทธิ์ต้องทำการบันทึกบัญชีและรายงานการใช้เงินวันพักยก118เหมือนกับการบันทึกบัญชีและรายงานการใช้เงินวันอื่น ๆ

สรุป

ในบทสรุปนี้ เราได้รวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพักยก118 และเอกสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเอกสิทธิ์พักยก118เป็นเอกสิทธิ์ที่ให้ผู้เสียภาษีได้รับการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มพักผ่อนและการพักอาศัย และสินค้าหรือบริการที่ใช้เอกสิทธิ์พักยก118จะต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายพักยก118 หรือสามารถใช้มาตรการเพิ่มอัตราการลงทุนของงบประมาณเครื่องกงสุล (สนพ.13/2552) ได้ นอกจากนี้ก็มีเงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พักยก118 คือ ต้องทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต

นอกจากนี้ เราจะพูดถึงโครงสร้างการใช้เอกสิทธิ์พักยก118 โดยมีการลดหย่อนภาษีและคืนภาษีในสินค้าและบริการที่ได้รับเครื่องหมายพักยก118 และในการใช้เอกสิทธิ์พักยก118จะต้องทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต

ในบทสรุปนี้ เราได้เสนอข้อมูลสำคัญที่สรุปอย่างกระชับเกี่ยวกับพักยก118 เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้เอกสิทธิ์พักยก118ในการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ให้ตรวจสอบข้อมูลอัพเดตใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการใช้เอกสิทธิ์

FAQ

พักยก118 คืออะไร?

พักยก118 เป็นเอกสิทธิ์ที่ให้ผู้เสียภาษีได้รับการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มพักผ่อนและการพักอาศัย ผู้เสียภาษีสามารถใช้เอกสิทธิ์นี้กับการจัดซื้อหรือการใช้งานต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเครื่องหมายพักยก118 หรือสามารถใช้มาตรการเพิ่มอัตราการลงทุนของงบประมาณเครื่องกงสุลก็ได้

ผู้เสียภาษีสามารถใช้เอกสิทธิ์พักยก118 กับสินค้าหรือบริการอะไรได้บ้าง?

เอกสิทธิ์พักยก118สามารถใช้ได้กับการจัดซื้อที่ประกอบไปด้วยต้นทุน และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการสินค้าของงบประมาณเพื่อส่งมอบอัตโนมัติ

หากต้องการใช้เอกสิทธิ์พักยก118 ผู้เสียภาษีจำเป็นต้องทำอย่างไร?

ผู้เสียภาษีที่ต้องการใช้เอกสิทธิ์พักยก118ในการจัดซื้อหรือการใช้งานสินค้าหรือบริการที่มีการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีควรทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต

พักยก118 มีโครงสร้างอย่างไร?

โครงสร้างการใช้เอกสิทธิ์พักยก118 คือการลดหย่อนภาษีและคืนภาษีในสินค้าและบริการที่ได้รับเครื่องหมายพักยก118 โดยมีการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษีเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ได้รีบัญชาไว้ในกฎระเบียบที่ได้พักไว้ให้บริการลดหย่อนภาษีหรือคืนภาษี พ.ศ. 2552

มาตรการ EASE Excise คืออะไร?

มาตรการ EASE Excise เป็นยุทธศาสตร์ทางภาษีที่ใช้มาตรการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและบริการในกรมสรรพสามิต มีกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ E (ESG/BCG Focus), A (Agile ways of work), S (Standardization), และ E (End-to-end Customer Service) เพื่อให้สนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ Net Zero Emission ภายในปีพ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065)

Agile ways of work คืออะไร?

Agile ways of work คือการทำงานแบบคล่องตัวที่ใช้วิธีการทำงานที่คล้ายคลึงกับ Agile เพื่อยกระดับการทำงานและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำงานแบบคล่องตัว

ความหมายของ Digital Transformation คืออะไร?

Digital Transformation คือการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล โดยปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ สามารถให้บริการผ่านหลายช่องทางและมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผู้เสียภาษีต้องทำอะไรเมื่อต้องการใช้เอกสิทธิ์พักยก118 ในการจัดซื้อและการจ้าง?

การใช้เอกสิทธิ์พักยก118ในการจัดซื้อและการจ้างจะเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยกรมสรรพสามิต ผู้เสียภาษีจำเป็นต้องทำการบันทึกบัญชีและรายงานการใช้เงินวันพักยก118เหมือนกับการบันทึกบัญชีและรายงานการใช้เงินวันอื่น ๆ

ลิงก์ที่มา

BUNNY PROMOTION 01 0
BUNNY PROMOTION 02 0
BUNNY PROMOTION 03 0
BUNNY PROMOTION 04 0
BUNNY PROMOTION 05 0
BUNNY PROMOTION 06 0